Wifi místnost FTVS

Pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze jsme navrhli a zrealizovali místnost, která slouží studentům k odpočinku, k volnočasovým i odborným projekcím, ke studiím či příležitostnému setkávání. Díky dispozičnímu rozvržení se v ní mohou pohodlně pohybovat také studenti se sníženou pohyblivostí.